Tag: ຜົມບາງ

December 3, 2022 0

ຮູ້ໄວ້ 6 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼົ່ນ

By FC

ຜົມຫຼົ່ນເກີດຈາກຫຍັງ? ນີ້ຄື 5 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼົ່ນຫຼາຍ ມາຝາກທຸກຄົນ ແລະ ຈະມີຫຍັງແດ່ນັ້ນ ເຮົາໄປເບິ່ງນຳກັນເລີຍ… 1 ເກີດຈາກຮໍໂມນ 2 ຜົມຫຼົ່ນຈາກພັນທຸກໍາ 3 ຜົມຫຼົ່ນຈາກຄວາມຄຽດ 4 ຜົມຫຼົ່ນຈາກອາຫານທີ່ເຮົາກິນ ນົວ, ເຜັດ, ເຄັມ ຈົນເກີດໄປ…