Tag: ຜູ້ໄທ

November 11, 2022 0

ມື້ເອົາກະບອກ ມື້ເລີກກະຂໍບອກເດີ້ ບໍ່ມີວັນຄົບຮອບປີທີ 4 ເທິ ຢູ່ນາ-ມ່ອມ ປະກາດຢ່າຮ້າງກັນແລ້ວ

By FC

ເຫັນໂພສນີ້ແລ້ວ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເປັນຈິງເລີຍ ກໍຕິດຕາມມາພັກໜຶ່ງສໍາລັບຄູ່ຮັກຢ່າງ ເທິ ຢູນາ ແລະ ສາວ ມ່ອມ ຄວາມຮັກຂອງສາວ ແລະ ບ່າວ ຜູ້ໄທ ໄທບ້ານດຽວກັນ ທີ່ໃນມື້ນີ້ຂອງ 3 ປີ ທີ່ແລ້ວ ເປັນວັນແຕ່ງດອງຄອງຮັກ ຮ່ອມຫົ່ມຜ້າລາຍຝືນດຽວ ມາມື້ນີ້ປີນີ້…