Tag: ຜື່ນແດງ

December 10, 2022 0

ເຕືອນໃຜທີ່ກໍາລັງມີບັນຫາຜິວແບບນີ້ ອ່ານດ່ວນ ອາດສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ

By FC

ເຕືອນໃຜທີ່ກໍາລັງມີບັນຫາຜິວແບບນີ້ ຫຼື ເປັນດຸ ອ່ານດ່ວນ ເປັນເລື່ອງລາວທີ່ແຊໄວ້ວ່າ ເພື່ອນຫາກໍໄປໝໍແພດຜິວໜັງ ບອກວ່າມີຜື່ນໜັງ ຜື່ນແດງ ເກີດຈາກຄວາມຄຽດຮຸນແຮງ ບວກກັບພູມແພ້ ເປັນປະຕິກິລິຍາບາງຢ່າງເຊັ່ນອາຫານ ແມງໄມ້ ເກີດຈາກການຮັບປະທານອາຫານດິບ ອາການນີ້ອາດຮູ້ຈັກກັນໃນ ຊື່ ຜື່ນລົມພິດ Urticaria ເປັນໂລກຜິວໜັງທີ່ຫາຍາກ ແຕ່ພົບເຈິດຸ ແລະ…

December 5, 2022 0

ສາວໂພສເຕືອນ ເຊົາໄດ້ກະເຊົາເດີ ກິນທ້ອມທຸກມື້ ຍ້ອນວ່າຢາກນອນຫລັບ ລ່າສຸດ ເມື່ອຍ ຮ້ອນໆຫນາວໆ ເປັນຜື່ນແດງ ຄັນແຮງເກົາແຮງແດງ

By FC

ຫາກະເຄີຍເຈີກັບໂຕເອງ ຍ້ອນກິນທ້ອມທຸກມື້ ຍ້ອນວ່າຢາກນອນຫລັບ ກິນເບຍໃສ່ຍາມໃດຕ້ອງອັດທ້ອມໃສ່ ຫມູ່ຄູ່ຮູ້ດີ ມາມື້ນີ້ ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍຊີເຊົາກິນ ເພາະມີອາການ ເມື່ອຍ ຮ້ອນໆຫນາວໆ ລ່າສຸດ ເປັນຜື່ນແດງຕາມຕົນໂຕ ເຮັດໃຫ້ຄັນແຮງເກົາແຮງແດງ ຂ້ອຍເຊົາກິນ3ມື້ ຮ່າງກາຍຍັງບໍ່ເຊົາແດງ ຍັງເປັນຜື່ນແດງ ໃຜເຊົາໄດ້ກະເຊົາເດີ ຂ້ອຍຍອມແລ້ວ ກິນຫລາຍມັນສະສົມໄວ້ໃນຮ່າງກາຍ ກ່ອມປະສາດເຮັດໃຫ້ນອນຫລັບ…