Tag: ຜາແອ່ນວີວ

November 28, 2022 0

ເຄີຍໄປຫຼືຍັງ ຜາແອ່ນວີວ ປັກໝຸດໄວ້ ໄປທ່ຽວ ພິກັດ ຫຼວງພະບາງ ເມືອງມໍລະດົກໂລກ

By FC

ອີກ 1 ສະຖານທີ່ທີແອັດຢາກແນະນຳໃຫ້ໄປ ຜາແອ່ນວີວ ເປັນວີວຜາຫີນທັງ2 ຫນ່ວຍ ເນີ້ງລົງ ຫລື ແອ່ນລົງ ແລະ ມີປ່ອງລະຫວ່າງກາງ . ເປັນເອກະລັກຂອງເມືອງປາກອູ ພ້ອມທັງແມ່ນ້ຳອູຂຽວໃສໄຫລຜ່ານ ແລະ ມີຫາດຊາຍງາມງາມ ນັ່ງຕູບຟີນຟີນ ອາກາດດີ ລົງຫລີ້ນນ້ຳພາຍເຮືອໄດ້ .…