Tag: ປ໊ອບຄອນ

November 28, 2022 0

ໄທກະລອງລະໃດ໋ “ແຈກປ໋ອບຄອນຟຣີ” ເອົາຫຍັງມາໃສ່ກະໄດ້ ໂຮງໜັງຢູ່ລາວເດ ມື້ໃດ ກຽມຫຍັງໄປໃສ່ຊຸມເຈົ້າ

By FC

ແບບນີ້ຄັກແທ້ ແຈກ ປ໋ອບຄອນຟຣີ ຕ້ອງເອົາໃຫ້ຄຸ້ມ . ວັນທີ 28 ພະຈິກ 2022 ມື້ນີ້ທີ່ໂຮງໜັງໃນປະເທດໄທໄດ້ຈັດກິດຈະກຳ ”ເອົາຫຍັງກໍໄດ້ມາໃສ່ປັອບຄອນ”, ບັນດາຜູ້ຄົນກໍພາກັນ ຮອບເອົາພາຊານະຕ່າງໆມາໃສ່ກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ . ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ເລື່ອງແບບນີ້ຫວຽດນາມກໍມີມາແລ້ວ ຫຼາຍຄົນກໍເອົາຖົງ ເອົາຊາບ ເອົາໝໍ້ ເອົາຄຸໄປໃສ່ ແຕ່ນີ້ຢູ່ໄທແບບນີ້…