Tag: ປູອັດ

November 27, 2022 0

ເມນູແກ້ມເຫຼົ້າແຊບໆ ແນະນໍາ ປູອັດທອດແປ້ງກອບ ເຮັດງ່າຍໆຕາມນີ້

By FC

ວິທີເຮັດ ແກະປູອັກຕັດເຄິ່ງ, ປະສົມແປ້ງ, ສະອິ້ວຂາວ ໃນນໍ້າເຢັນຈັດ ແລ້ວນໍາເອົາປູອັດມາຄົນໃຫ້ເຂົາກັນ ຈາກນັ້ນກໍຕັ້ງໝໍຈືນ ໄຟພໍດີ ແລ້ວນໍາເອົາປູອັດມາທອດເລີຍ ແປ້ງເຫຼືອງ ໄດ້ທີ່ແລ້ວກໍນໍາຂຶ້ນມາ ແບບນີ້ກໍແລ້ວໆ ໄດ້ເມນູກັບແກ້ມ ສໍາລັບສາຍດິ້ງທັງຫຼາຍແລ້ວ . ລອງເລີຍ