Tag: ບ່າວໄທສາວລາວ

November 5, 2022 0

ແຕ່ງງານ 3 ປີ ຄົບກັນ 11 ປີ ສຸດາ ສາວລາວ ແລະ ພີ່ນັດ ບ່າວໄທ “ຊີວິດຄູ່ຈະຢູ່ກັນຍາວບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ຮູບຮ່າງພາຍນອກແຕ່ທີ່ຈິດໃຈ”

By FC

ລີວິວຄົບຮອບແຕ່ງງານມາ 3 ປີ ຄົບກັນ 11 ປີ ຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະອ່ານຈົບ . ສະໄໝເປັນແຟນກັນທ້ອນເງິນມາຫາກັນໄທ-ລາວ ເຮົາຮຽນໄອທີຄືກັນ ຕອນຢູ່ປີ1ພີ່ນັດກຳລັງຈະຈົບປະລິນຍາໂທ ເປັນແຟນສາຍສັບພອດຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ . . ຈົນອອກມາເຮັດຫຍັງຂອງຕົນເອງ ທຸລະກິດແລກຂອງເຮົາຄືຂາຍປາມຶກ ແມ່ນແລ້ວເຮົາເຈັ້ງ ແຕ່ປະສົບການທີ່ໄດ້ມາຄຸ້ມຄ່າແລ້ວ . ສຸດາເລີ່ມໄດ້ເຮັດວຽກເລີ່ມມີຄົນຮູ້ຈັກ…