Tag: ບູລີ້

November 20, 2022 0

“ຖ້າປ່ຽນສັງຄົມໄດ້ ຢາກໃຫ້ໂລກນີ້ບໍ່ມີການບູລີ້ກັນ” ແຈັກກີ້ Mister Goblal laos 2022 ຫຼົງຮັກບໍ່ໄຫວແລ້ວ

By FC

ນອກຈາກຄວາມຫຼໍ່ ຄວາມສາມາດເຕັງໜຶ່ງ ຮູ້ຄໍາຕອບຈະຫຼົງຮັກຊາຍຄົນນີ້ ໄດ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ Mister Goblal laos 2022 ມົງລົງທີ່ໜຸ່ມຫຼໍ່ ສູງຂາວ ທັດສະນະຄະຕິດີ ວ່າທີ່ດຣ ຈາກສະຫວັນນະເຂດຄື MGL11 ແຈັກກີ້ ພິມມະຈັກ ສ່ວນສູງ 187 ຊັງຕີແມັດ ກ່ອນທີ່ເຮົາມາຮູ້ຈັກຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ກັນ…