Tag: ບຸນເທສະການ ສາມຫມື່ນຕູບເຟືອງ

November 25, 2022 0

ກຽມທ່ຽວໂລດ ປີນີ້ມີ ບຸນເທສະການ ສາມຫມື່ນຕູບເຟືອງ ແລະ ຈະກາຍ ເປັນບຸນເທສະການປະຈໍາເມືອງເຟືອງໃນຕໍ່ຫນ້າ

By FC

ເມືອງເຟືອງໄດ້ກໍານົດເອົາການຈັດງານ ບຸນເທສະການ ສາມຫມື່ນຕູບເຟືອງ ເພື່ອໃຫ້ກາຍ ເປັນບຸນເທສະການປະຈໍາເມືອງເຟືອງໃນຕໍ່ຫນ້າ ເຊິ່ງງານບຸນເທສະການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້ 1 ສໍາລັບການຈັດງານບຸນເທດສະການສາມຫມື່ນຕູບເຟືອງໃນປີ 2022 ນີ້ ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 4 – 15/12/2022 ໃນນີ້ມື້ເປີດງານເປັນທາງການຈະໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ່ 8 ທັນວາ…