Tag: ບຸນພະທາດອີງຮັງ

November 11, 2022 0

ສະຫວັນນະເຂດ ບຸນບ້ານເຮົາ ເດືອນໜ້າຈັດແນ່ນອນ ບຸນພະທາດອີງຮັງ ແທັກຜູ້ພາໄປເລີຍ

By FC

ກຽມໄປບຸນພຣະທາດອີງຮັງ ປີນີ້!! ຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 2-8/12/2022 ທີ່ບ້ານທາດອີງຮັງ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ງານບຸນນະມັດສະການພຣະທາດອີງຮັງປີນີ້ ແມ່ນເພິ່ນຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 2-8/12/2022 ທີ່ບ້ານທາດອີງຮັງ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຢ່າລືມມາຂໍພອນ ມາມ່ວນຊື່ນນໍາກັນເດີທຸກທ່ານ ແທັກຄົນທີ່ຢາກຊວນໄປ