Tag: ບັດຟຣີ

November 18, 2022 0

ຂອງຟຣີໃຜກະຢາກໄດ້ ຢາກໄດ້ທີ່ພັກ ແລະ ບັດຟຣີ ງານ Vungvieng Music fest 2022 ເຮັດຕາມນີ້

By FC

ໃຜທີ່ຢາກໄດ້ທີ່ພັກຟຣີ ຮ່ວມລຸ້ນນໍາກັນທຸກຄົນ ພຽງແຕ່ທ່ານໂຫຼດແອັບ Boonea ລົງທະບຽນ ແລ້ວຊື້ບັດ VVF2022 ຜ່ານແອັບ ຮ່ວມລຸ້ນທີ່ພັກຟຣີມື້ຈັດງານເດີ້ . ງານວັງວຽງເຟດ 2022 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16-17 ທັນວາ 2022 ນອກຈາກໄປຮ່ວມມ່ວນຊື່ນກັບສິນລະປິນ   ຈະໄປຂາຍເສື້ອຜ້າ ຫຼື…