Tag: ນໍ້າເຜິ້ງໝາກນາວ

October 28, 2022 0

ຕ້ອງລອງ ສູດນີ້ ຫຼຸດຂີ່ໂພ່ນ ດ້ວຍ ນໍ້າເຜິ້ງໝາກນາວ

By FC

ແຈກສູດ “ນໍ້າເຜິໍີ້ງໝາກນາວ ດີທ໊ອກ ຫຼຸດຂີ້ໂພ່ນ” ບັນຫາໜ້າທ້ອງ, ຂີ້ໂພ່ນ ເມື່ອເຮົາອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍມາຕາມໆກັນ ແລະ ຫຼາຍຄົນພົບບັນຫາໃນການຫຼຸດສ່ວນເກີນນັ້ນ ເນື່ອງຈາກຫຼາຍປັດໄຈ ອາດເປັນສິ່ງທີ່ຫຼາຍໆຄົນບໍ່ມັກ ແລະ ການທີ່ເຮົາຮູ້ສູດ ຫຼື ໂຕຊ່ວຍທີ່ດີ ກໍອາດຊ່ວຍໄດ້ ມື້ນີ້ຈະມາແນະນໍາສູດງ່າຍໆ ທີ່ຊ່ວຍທາດຫຼຸດສ່ວນເກີນນັ້ນໄດ້ ສູດນີ້ເລີຍ…