Tag: ນໍ້າກະທອມ

December 30, 2022 0

ບໍ່ໄດ້ໄປຕໍ່ປີໜ້າ! ບຸກຈັບ ເຈົ້າຂອງຮ້ານນໍ້າກະທ່ອມ ໂອໂຫ້ ຜະຫຼິດຫຼາຍເຕັມຄາລາເບວ

By FC

ໃນວັນທີ 30/12/2022 ເຈົ້າຫນ້າທີ່ບຸກຈັບເຈົ້າຂອງຮ້ານຜະລິດຕະພັນນໍ້າກະທ່ອມ ທີ່ບ້ານສີວິໄລ ແລະ ບ້ານຄຳຮຸ່ງເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທັງສອງຮ້ານຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງນໍ້າກະທ່ອມ ຈຳນວນຫລາຍ. ໃນນີ້ຫ້ອງເຊົ່າ ບ້ານສີວິໄລ ເຊິ່ງມີນໍ້າກະທ້ອມຕົ້ມແລ້ວ ໃສ່ຕຸກ ຂະໜາດ 1,5 ລິດ ຈຳນວນ 53…

November 30, 2022 0

ອາການ ຕອນເລີກກະທ້ອມ! ເຊົາກິນ ອາການແລກຄື ລົງແດງ, ຮ້ອນໆຫນາວໆ, ມີຕຸ່ມ

By FC

ຈາກໂພສ ທ້າວຄຳປະສົງ ແສງມະນີ ໂພສ ສິເລົ່າ ອາການ ຕອນເລີກກະທ້ອມ ຂ້ອຍເປັນຜູ້1 ທີກິນກະທ້ອມ ເປັນຊີວິດຈິດໃຈ ກິນທຸກມື້ ມື້ລະຕຸກ ເລີກວຽກມື້ລະ 2-3 ຊຸດ ຫລັງຈາກກິນ ໄດ້ ມາ ຮອດ 7…