Tag: ນ້າເນັກມາລາວ

November 20, 2022 0

ຍິນດີຕ້ອນຮັບນ້າເນັກ ມາລາວແລ້ວ ໃຜເຫັນແນ່ ?

By FC

ຍິນດີຕ້ອນຮັບນ້າເນັກ ມາລາວແລ້ວ ໃຜເຫັນແນ່ ? ຕາມສັນຍາ ຫຼື ບໍ່ ວ່າວັນສໍາຄັນຂອງ ຄູ່ຮັກລາວໄທ ຈາກລາຍການເທັກມີເອົ້າ ໄທແລນ ຢ່າງ ນຸນີ່ ສາວລາວ ແລະ ໜຸ່ມ ອ້ອບ ບ່າວໄທ ທີ່ພົບຮັກກັນໃນລາຍການ ທີນ້າເນັກ…