Tag: ດອກຂີ້ກາກ

November 21, 2022 0

ຮູ້ລະຫວາ ? ດອກກາງນາ ບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ຖ່າຍຮູບງາມຊື່ໆເດີ້ ແຕ່ມີສັບພະຄຸນຮັກສາຂີ້ກາກໄດ້

By FC

ຫຍ້າຂີ້ກາກ ຫຼື ຫຼາຍຄົນມັກເອີ້ນຕາມທີ່ເຫັນວ່າ ຕົ້ນກາງນາ ເພາະເກີດກາງນາ ເປັນພືດລົ້ມລຸກທີ່ມີອາຍຸປີດຽວ, ມີລໍາຕົ້ນສັ້ນໆ, ຢູ່ໃຕ້ດິນ, ສູງ 30 ຊັງຕິແມັດ. ໃບແຕກຈາກລໍາຕົ້ນເປັນກໍ່ເທິງດິນ, ໃບເປັນໃບດ່ຽວບໍ່ມີກ້ານ, ແຜ່ນໃບມີລັກສະນະເປັນແຖບຍາວປາຍຮຽວແຫຼມ, ແຜ່ນໃບແປ ຫຼື ມີຮູບຮ່າງຕາມລວງຍາວ, ໃບກວ້າງ 1 ຊັງຕິແມັດ…