Tag: ຊ່ວຍກັນຫາສ້າງ

November 26, 2022 0

ໃຜອ່ານໂພສນີ້ຂໍໃຫ້ພົບແຕ່ຄວາມສຸກສົມຫວັງ “ຍອມຮັບວ່າມາອວດ ຈາກຢູ່ຫ້ອງແຖວ ຈົນມີ ເຮືອນ, ເງິນຄໍາ … ຄູ່ຮັກທີ່ດີຊ່ວຍກັນຮັ່ງມີແທ້ທູ”

By FC

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ອ່ານໂພສນີ້ພົບແຕ່ຄວາມສຸກສົມຫວັງ ຍອມຮັບວ່າມາອວດຄວາມສາມາດ ຈາກຢູ່ຫ້ອງແຖວ ຈົນມີຄູ່ຮັກ, ເຮືອນ, ເງິນຄໍາ … ອີກໜຶ່ງໂພສໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ໂພສນີ້ ຈາກ MIMEE SKIN CARE ຍອມຮັບວ່າມາອວດຄວາມສາມາດແລະມາແປະຄວາມພາກພູມໃຈໄວ້ໃນນີ້ ຕັ້ງແຕ່ມື້ຢູ່ຫ້ອງແຖວຈົນປັດຈຸບັນໃນໂພສນີ້ເລີຍຜູ້ເດີອ່ານບໍ່ມ່ວນໃຈສາມາດເລື່ອນຜ່ານໄດ້ເນີ້ . ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງມີແຕ່ເຮົາເທົ່ານັ້ນທີ່ຮູ້ຈັກໂຕເອງດີ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ອ່ານໂພສນີ້ພົບແຕ່ຄວາມສຸກສົມຫວັງ . ເລື່ອງຄູ່ຄອງຄູ່ຊີວິດ…