Tag: ຊີວິກດີ

December 1, 2022 0

ອ່ານ 9 ຂໍ້ຄິດ ເຕືອນໂຕເອງທຸກໆມື້ ຂອງ Win William

By FC

9 ຂໍ້ຄິດ ເຕືອນໂຕເອງທຸກໆມື້ Win William 1 ຢຸດເວົ້າຂັວນຄົນອື່ນ 2 ບໍ່ຄາດຫວັງຫລາຍເກີນໄປ 3 ຊັດເຈນຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກຕົວເອງ 4 ລົດການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ 5 ເບິ່ງການຈາກລາເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ (ເພາະມື້ໜຶ່ງຕ້ອງເກີດຂື້ນກັບເຮົາ) 6 ຮັກສາຄົນທີ່ຮັກເຮົາ ໃຜບໍ່ມັກກະຕັດຖີ້ມ 7…