Tag: ຈູດໂຮງຮຽນ

October 31, 2022 Off

ເກີດເຫດຈູດໂຮງຮຽນ ! ໂຮງຮຽນປະຖົມຜາສັງ ເມືອງເຟືອງ ເກືອບ

By FC

ແມ່ນໃຜຄືໂຫດແທ້ເຖິງຂັ້ນຊິຈູດໂຮງຮຽນ ດີແຕ່ບໍ່ໄໝ້ . ເຫດເກີດທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມຜາສັງ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ວັນທີ 31/10/2022 ລະມັດລະວັງເດີ້ ຊ່ວຍກັນເປັນຫູເປັນຕາ . . ຈາກ: ສາຍນຳ້ຕົງເມືອງເຟືອງ