Tag: ຄໍາມ່ວນ

November 30, 2022 0

ບໍ່ນ້ຳໜ້າອັດສະຈັນ ເປັນນ້ຳອອກບໍ່ ບ້ານນາກະຕຶບ ເມືອງຄູນຄຳ ແຂວງຄຳມ່ວນ

By FC

ບໍ່ນ້ຳໜ້າອັດສະຈັນແຫ່ງນີ້ເປັນນ້ຳອອກບໍ່ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານກາງພູເຂົາທີ່ຊື່ວ່າ ອາລັນຣົດຈະນາ ຫຼືຊື່ທາງການແມ່ນ ບ້ານນາກະຕຶບ ເມືອງຄູນຄຳ ແຂວງຄຳມ່ວນ. . ໝູ່ບ້ານແຫ່ງນີ້ໄດ້ຮັບສາຍາວ່າ ເປັນໝູ່ບ້ານລັບແລ ເພາະເປັນໝູ່ບ້ານທີ່ຕັດຂາດຈາກໂລກພາຍນອກ ຕັ້ງຢູ່ໃນປ່າກາງພູເຂົາ ແລະມີທາງເຂົ້າທາງດຽວຄືຕ້ອງເຂົ້າທາງປາກຖ້ຳກາງປ່າເທົ່ານັ້ນ. . ໝູ່ບ້ານແຫ່ງນີ້ມີບັນຍາກາດທີ່ງຽບສະຫງົບ ບໍ່ມີສັນຍານໂທລະສັບ,ບໍ່ມີໄຟຟ້າ ແລະນ້ຳປະປາ ມີພຽງນ້ຳລອດຖ້ຳທີ່ໃຊ້ສຳລັບກິນແລະດື່ມ. Cr. Pai…