Tag: ຄຽດໃຫ້ຜົວ

November 16, 2022 0

ວ່າດ້ວຍເລື່ອງຄວາມຄຽດເນາະ ເມຍຄຽດໃຫ້ຜົວ ແລ້ວໜີໄປລີ້ຢູ່ທໍ່ນໍ້າ 4 ມື້ ຊຸ່ມເຈົ້າບໍ່ເປັນແບບນັ້ນຕີ້

By FC

ຢ່າຫາເຮັດ ຄຽດໃຫ້ຜົວ ແລ້ວໜີໄປລີ້ຢູ່ທໍ່ນໍ້າ 4 ມື້ ສື່ຕ່າງປະເທດເຜີນຍເລື່ອງລາວສຸດຮາ ຄື ທ້າວ ວິທະນາ ອາຍຸ 36 ປີ ໄດ້ແຈ້ງນາຍບ້ານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າ ພ້ອມດ້ວຍກູ້ໄພ ອອກຊອກຫາເມຍຊື່ ນາງ ຈຳ ອາຍຸ…