Tag: ຄົນຮັກ

March 12, 2023 0

ຄວາມຮັກ 2 ຝັ່ງຂອງເກີດຂຶ້ນອີກຄູ່ ໃກ້ມື້ສັນວັນດີ ສາວລາວ-ບ່າວໄທ ດ້າດ້າ ແລະ Pittaya ງາມຫຼໍ່ເໝາະສົມສຸດ

By FC

ອີກຄູ່ ສາວລາວ-ບ່າວໄທ ດ້າດ້າ CEO D modeling, Managing DirectorMISS LAOS ນາງສາວລາວ ທີ່ຄົບຫາເບິ່ງໃຈກັບນັກທຸລະກິດ ໄທ Pittaya Techakaew ຫຼັງທັງສອງ ມັ້ນໝາຍກັນ ຫຼ້າສຸດ ຖ່າຍພີເວດດິ້ງ ແລະ ກຽມວັນວິວາເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ…

March 3, 2023 0

5-6 ປີ ຜ່ານໄປກໍຍັງຄືເກົ່າ ໃຜກໍຢາກມີແບບນີ້

By FC

5-6 ປີ ຜ່ານໄປຮູບກໍຍັງຄືເກົ່າ ຍັງເປັນແບບເກົ່າກັບຄົນເກົ່າ ເກັບບ່າໄຫຼ່ໄວ້ຂ້າງເຈົ້າ ຂອບໃຈທີ່ເປັນແບບນີ້ສະເໝີມາ ໃນຖານະເພື່ອນ ອ້າຍ ແລະ ຄົນຮັກ ໃນເວລາດຽວກັນ ແບບນີ້ ຂໍໃຫ້ໄດ້ . .

February 10, 2023 0

ບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການຄົນທີ່ດີທີ່ສຸດ ແຕ່ຕ້ອງການຄົນທີ່ຈະຢຸດທີ່ເຮົາ ຢູ່ຄຽງຂ້າງເຮົາບໍ່ວ່າຈະທຸກ ຫຼື ສຸກ

By FC

ບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການຄົນທີ່ດີທີ່ສຸດ ແຕ່ຕ້ອງການຄົນທີ່ຈະຢຸດທີ່ເຮົາ ຢູ່ຄຽງຂ້າງເຮົາບໍ່ວ່າຈະທຸກ ຫຼື ສຸກ

November 8, 2022 0

5-6 ປີ ແລະ ຕະຫຼອດໄປ ຢາກໃຫ້ເປັນຮູບເກົ່າ ຄົນເກົ່າທີ່ຍັງຢູ່ຂ້າງກັນແບບນີ້ແຫຼະ

By FC

ອິກສາຄົນທີ່ຮັກແພງກັນຈົນຮອດວັນຈາກກັນໄປ ແບບຄູ່ນີ້ ທີ່ຜ່ານໄປ 5-6 ປີ ກໍຍັງຖ່າຍຮູບແບບເກົ່າ ກັບຄົນເກົ່າທີ່ເປັນຄວາມຮັກທີ່ໃຜກໍປາດຖະໜາ . ເກັບບາໄວ້ໃຫ້ເຈົ້າໂອບສະເໝີ ຂອບໃຈທີ່ເປັນແບບນີ້ມາຕະຫຼອດ . ໃນຖານະໝູ່ ອ້າຍ ແລະ ຄົນຮັກ ໃນເວລາດຽວກັນ