Tag: ຄົນລົມ

November 10, 2022 Off

6 ຂໍ້ສັງເກດທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ເຈົ້າເປັນພຽງຄົນລົມ ຄົນໃນສະຕ໊ອກຂອງເຂົາ ອ່ານດ່ວນ!

By FC

ຄົບໃຜຮັກໃຜກໍຢາກເປັນໜຶ່ງດຽວ, ຢາກເປັນຄົນຖືກເລືອກ ບໍ່ຢາກເປັນ 2 ຮອງໃຜ ຫຼື ເປັນພຍງຄົນຂັ້ນເວລາແມ່ນບໍ່ ແລະ ຕອນນີ້ຄົນທີ່ເຮົາກໍາລັງລົມຢູ່ເປັນແບບໃດ ເຂົາໃຫ້ເຈົ້າເປັນຄົນສໍາຄັນ ຫຼື ເປັນພຽງຄົນລົມ ມີຂໍ້ສັງເກດຕາມນີ້ 1 ເຂົາຍັງບໍ່ຊັດເຈນກັບເຈົ້າ ວ່າເຈົ້າຢູ່ໃນສະຖານະໃດ ນັ້ນສະແດງວ່າເຂົາມີສິດທີ່ຈະລົມຫຼາຍຄົນມັນກໍບໍ່ຜິດ 2 ເຂົາບໍ່ພົບເຈົ້າໃນວັນເສົາອາທິດ ພົບເຈົ້າແຄ່ມື້ທີ່ຈັນ-ສຸກ…