Tag: ຄວາມຮັກດີໆ

November 28, 2022 0

ມີແຟນແບບນີ້ຄົງດີ ເຮຮາມ່ວນໄປນໍາກັນ, ຊັບພອດກັນ ແລະ ເປັນຄວາມສຸກເລື່ອງລາວດີໆຂອງກັນ ແລະ ກັນ

By FC

ຄູ່ຮັກແຕ່ລະຄູ່ ຕ່າງແຕກຕ່າງກັນ ດ້ວຍເລື່ອງຂອງເວລາ ພາລະໜ້າທີ່ ທີ່ອາດບໍ່ຄືກັນ ບາງຄູ່ຢູ່ໄກກັນ ໄດ້ແຕ່ແຊັດ ໂທລົມ ເອົາຄວາມຊື່ສັດ ໝັ້ນຄົງເປັນໂຕຊີ້ວັດວ່າຈະຖ້າກັນໄດ້ດົນບໍ່ ບາງຄູ່ຢູ່ນໍາກັນ ແຕ່ຕ່າງວຽກຕ່າງໜ້າທີ່ ຕ່າງເວລາ ອາດບໍ່ມີເວລາໄປໃສມາໃສນໍາກັນ ບາງຄູ່ວຽກດຽວກັນ ໂຄດຈະມີເວລາໄປໃສມາໃສຢູ່ນໍາກັນ ໂຕຕິດກັນຕະຫຼອດ ເຊິ່ງບາງຄູ່ ແລະ ຫຼາຍໆຄູ່…