Tag: ຂຶ້ນລາຄາ

January 11, 2023 0

ເບິ່ງເງິນໃນກະເປົາວ່າຈະກິນຕໍ່ ຫຼື ຕິດໜີ້ກ່ອນ ລາຄາເບຍລາວປັບຂຶ້ນອີກແລ້ວ ສາຍແຂງທັງຫຼາຍ ໄຫວບໍ່ຈະ

By FC

ປັບອີກແລ້ວລາຄາເບຍລາວ ຊີເຊົາກິນເບຍແລ້ວບາດນີ້ລະນໍ້ ຫຼືວ່າແນວໃດ ຄົນຈະມີງານຢູ່ເຮືອນ ຄິດໜັກລະເນາະ .

November 3, 2022 0

ຂຶ້ນອີກແລ້ວ ພີ່ນ້ອງ ລາຄານ້ຳມັນ ! ຕາມນີ້ເດີ້

By FC

ສະບາຍດີຕອນເຊົ້າ ແຈ້ງປັບລາຄານ້ຳມັນ ເລິ່ມປະຕິບັດ 06:00 ໂມງຂອງວັນທີ 03/11/2022 !!! ແອັດຊັງພິເສດ +130 ກີບ/ລິດ ແອັດຊັງທຳມະດາ +90 ກີບ/ລິດ ກາຊວນ +160 ກີບ/ລິດ

November 1, 2022 0

ແນວໃດ ປ່ຽນກິນຫຍັງດີ ເບຍຂຶ້ນລາຄາອີກແລ້ວ ເອົາສູ້ໆສາຍແຂງ

By FC

ດ່ວນ….. ແຈ້ງສາຍເມົາ ບໍລິສັດເບຍລາວ ແຈ້ງປັບລາຄາຜະລິດຕະພັນເບຍລາວ ແລະ ເຄື່ອງດືມບາງຊະນິດ ເລີ່ມປະຕິບັດມື້ນີ້ເດີ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປັບເພີ່ມລາຄາການຜະລິດ ແລະ ພາວະການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບຢ່າງໄວຖ້າທຽບໃສ່ບັນດາເງິນສະກຸນອື້ນໆ . ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນປັບລາຄາຢູ່ກ້ອງໂພສ