Tag: ຂາຍຢູ່ໄທ

December 4, 2022 0

ດ່ວນ! ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທ ແຈ້ງຫ້າມຄົນລາວນໍາເຂົ້າສົ້ມໝູໄປປະເທດໄທ

By FC

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທ ແຈ້ງຫ້າມຄົນລາວນໍາເຂົ້າຊີ້ນໝູໄປປະເທດໄທ . ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດອະຫິວາໝູ ຫຼື ASF . ຕາມພາບເລີຍ . . . ພາບ: ສົ້ມໝູຈາກລາວ ຖືກກັກ ແລະ ຍຶດຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທ