Tag: ກົບກິນເດືອນ

November 9, 2022 0

ຄຳທຳນາຍປະກົດການກົບກິນເດືອນ ວານນີ້ “ຈະຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ ເຂົ້າປາອາຫານ ຈະອຸດົມສົມບູນດີ” ສາທຸ

By FC

ຄຳທຳນາຍປະກົດການກົບກິນເດືອນໃນວັນອັງຄານ, ຂຶ້ນ15ຄ່ຳເດືອນ12(ລາວ)2565 ; ວັນທີ່ 8 ພະຈິກ 2022 ກົບກິນເດືອນຄັ້ງນີ້ກິນແລ້ວຄາຍມີຄຳທຳນາຍວ່າ . “ນັບຈາກນີ້ປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ ໄພ່ຟ້າຂ້າແຜ່ນດິນ ຈະຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ . . . ເຂົ້າປາອາຫານ ຈະອຸດົມສົມບູນດີ” ຈາກ: ວາລະສານເທວາ Theva…