ລະວັງກັນດີໆ ໃບ 10.000 ກີບ ໃບໃໝ່ ຍັງບໍ່ອັບເດດໃນລະບົບຄິດເງິນ ອອກເປັນ 100. 000 ກີບ

ລະວັງກັນດີໆ ໃບ 10.000 ກີບ ໃບໃໝ່ ຍັງບໍ່ອັບເດດໃນລະບົບຄິດເງິນ ອອກເປັນ 100. 000 ກີບ

December 10, 2022 0 By FC

ເມື່ອມີເງິນໃບໃໝ່ອອກມາ ລະບົບເຄື່ອງສະແກນເງິນ ຕາມຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ອາດຈະຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າລະບົບໃໝ່ ເຮັດໃຫ້ມີການຜິດດ່ຽງໃນການຄິດໄລ່


ຈາກໂພສນີ້ໄດ້ໂພສຄິດ ພ້ອມແຄັບຊັ້ນໄວ້ວ່າ


ລະວັງເດີ້ ອັບເດດລະບົບເຄື່ອງກະຍັງບໍ່ປຽນແປງ


ເອົາເງິນໃບ 10 ພັນ ເຂົ້າໃນເຄື່ອງສະແແກນ ແຕ່ເຄື່ອງຄິດເປັນ ໃບ 1 ແສນກີບ ອັນນີ້ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງໃຫ້ດີເດີ້ ໂດຍສະເພາະຮ້ານຄ້າ


ຈາກ:
Khek Kmnv