8 ສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ເຈົ້າຍັງບໍ່ລືມແຟນເກົ່າ ແມ່ນເຈົ້າຫຼືບໍ່ຫັນ ມາເບິ່ງ

8 ສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ເຈົ້າຍັງບໍ່ລືມແຟນເກົ່າ ແມ່ນເຈົ້າຫຼືບໍ່ຫັນ ມາເບິ່ງ

December 28, 2022 Off By FC

8 ສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ເຈົ້າຍັງບໍ່ລືມແຟນເກົ່າ ແມ່ນເຈົ້າຫຼືບໍ່ຫັນ ມາເບິ່ງ
1 ເວລາເມົາ ເຈົ້າຍັງຮ້ອງຫ້ ແລະ ເພີ້ຄິດຮອດຫາຄວາມຮັກທີ່ຈາກໄປ

2 1 ນາທີ 4 ສະເຕຕັດ ໂພສເພີ້ໃນໂຊຊ້ຽວ
3 ເຜີໂທຫາ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາເຂົາເຈົ້າຕອນທີ່ເຈົ້າເຫງົາ

4 ສ່ອງເຂົາຕະຫຼອດ
5 ສິ່ງຂອງທີ່ເຂົາເຄີຍໃຫ້ ຫຼື ທີ່ເຄຍໄດ້ ກໍຍັງເກັບໄວ້

6 ບອກຄົນອື່ນວ່າບໍ່ເປັນຫຍັງ ລືມໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ລືມດອກໃນໃຈຫັນ
7 ຊື່ຂອງເຂົາຍັງເປັນ 1 ໃຫ້ຫົວຂໍ້ເວົ້າ ສົນທະນາກັບໝູ່

8 ພະຍາຍາມຢ່າງໜັກທີ່ຈະໄດ້ພົບເຂົາອີກ
ແລະ ອີກອັນໜຶ່ງແຖມ ເຫັນໃຜກໍຄິດຮອດແຕ່ໜ້າເຂົາ ແຕ່ກະເສົ້າເພາະບໍ່ມີແລ້ວ