ເຕືອນໃຜທີ່ກໍາລັງມີບັນຫາຜິວແບບນີ້ ອ່ານດ່ວນ ອາດສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ

ເຕືອນໃຜທີ່ກໍາລັງມີບັນຫາຜິວແບບນີ້ ອ່ານດ່ວນ ອາດສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ

December 10, 2022 0 By FC

ເຕືອນໃຜທີ່ກໍາລັງມີບັນຫາຜິວແບບນີ້ ຫຼື ເປັນດຸ ອ່ານດ່ວນ

ເປັນເລື່ອງລາວທີ່ແຊໄວ້ວ່າ ເພື່ອນຫາກໍໄປໝໍແພດຜິວໜັງ ບອກວ່າມີຜື່ນໜັງ ຜື່ນແດງ ເກີດຈາກຄວາມຄຽດຮຸນແຮງ ບວກກັບພູມແພ້

ไม่มีคำอธิบาย

ເປັນປະຕິກິລິຍາບາງຢ່າງເຊັ່ນອາຫານ ແມງໄມ້ ເກີດຈາກການຮັບປະທານອາຫານດິບ ອາການນີ້ອາດຮູ້ຈັກກັນໃນ ຊື່ ຜື່ນລົມພິດ Urticaria

ເປັນໂລກຜິວໜັງທີ່ຫາຍາກ ແຕ່ພົບເຈິດຸ ແລະ ຫຼາຍເປັນເລື່ອງທໍາມະາຂອງຄົນແພ້ງ່າຍ ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ ມັກຈະເຊົາຫຼັງຈາກ 2-3 ມື້

ເຊິ່ງສາເຫດເກີດຈາກ ການນອນບໍ່ຫຼັບ, ອ່ອນເພຍ ຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າພັງເພາະນອນບໍ່ຫຼັບ ແລະ ຂາດນໍ້າ ຜົນຂອງຄວາມບໍ່ສົມດຸນ ຂອງຮໍໂມນ ກໍເຮັດໃຫ້ເກີດຜື່ນແບບນີ້

ตาสว่าง