BAY6IX, LALA ປ່ອຍເພງໃໝ່ “ຢູ່ທີ່ເດີມ” ຕອກຍໍ້າ ຄົນທີ່ເປັນທີສອງ, ໂຕສໍາຮອງ ແຕ່ກໍຍອມຮັກ ຟັງແລ້ວເຈັບ

BAY6IX, LALA ປ່ອຍເພງໃໝ່ “ຢູ່ທີ່ເດີມ” ຕອກຍໍ້າ ຄົນທີ່ເປັນທີສອງ, ໂຕສໍາຮອງ ແຕ່ກໍຍອມຮັກ ຟັງແລ້ວເຈັບ

December 9, 2022 Off By FC

ແນະນໍາເພງໃໝ່ BAY6IX, LALA ເອົາໃຈຄົນແອບຮັກຄົນມີເຈົ້າຂອງ ແຕ່ເປັນແຕ່ປຶກສາ, ຄອຍເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ມື້ເຈົ້າເສຍໃຈຈາກຄົນຮັກ ກັບເພງ “ຢູ່ທີ່ເດີມ”


ເພງ ຢູ່ທີ່ເດີມ ເພງໃໝ່ຂອງຄູ່ຮັກນັກຮ້ອງສຽງດີ BAY6IX, LALA ໂດຍເນື້ອຫາ ເຫມືອນດັ່ງກັບຄວາມຮັກຂອງເຮົາສອງ ໃຫ້ເຂົານັ້ນເປັນທີ່ຮັກ ຂ້ອຍເປັນທີສອງ ຖ້າເຂົາເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີນ້ຳຕາ


ເຂົາບໍ່ສົນບໍ່ແຄຂຶ້ນມາ ໃຫ້ເຈົ້າລອງຫັນມາ ເພາະຂ້ອຍນັ້ນຖ້າເຈົ້າຢູ່ບ່ອນນີ້

ມ່ວນສໍ່າໃດ ຖືກໃຈຊໍ່າໃດ ໄປຟັງເລີຍກັບເພງນີ້ “ຢູ່ທີ່ເດີມ” ທີ່ BAY6IX Lqstking