BAY6IX, LALA ປ່ອຍເພງໃໝ່ “ຢູ່ທີ່ເດີມ” ຕອກຍໍ້າ ຄົນທີ່ເປັນທີສອງ, ໂຕສໍາຮອງ ແຕ່ກໍຍອມຮັກ ຟັງແລ້ວເຈັບ

BAY6IX, LALA ປ່ອຍເພງໃໝ່ “ຢູ່ທີ່ເດີມ” ຕອກຍໍ້າ ຄົນທີ່ເປັນທີສອງ, ໂຕສໍາຮອງ ແຕ່ກໍຍອມຮັກ ຟັງແລ້ວເຈັບ

December 9, 2022 0 By FC

ແນະນໍາເພງໃໝ່ BAY6IX, LALA ເອົາໃຈຄົນແອບຮັກຄົນມີເຈົ້າຂອງ ແຕ່ເປັນແຕ່ປຶກສາ, ຄອຍເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ມື້ເຈົ້າເສຍໃຈຈາກຄົນຮັກ ກັບເພງ “ຢູ່ທີ່ເດີມ”


ເພງ ຢູ່ທີ່ເດີມ ເພງໃໝ່ຂອງຄູ່ຮັກນັກຮ້ອງສຽງດີ BAY6IX, LALA ໂດຍເນື້ອຫາ ເຫມືອນດັ່ງກັບຄວາມຮັກຂອງເຮົາສອງ ໃຫ້ເຂົານັ້ນເປັນທີ່ຮັກ ຂ້ອຍເປັນທີສອງ ຖ້າເຂົາເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີນ້ຳຕາ


ເຂົາບໍ່ສົນບໍ່ແຄຂຶ້ນມາ ໃຫ້ເຈົ້າລອງຫັນມາ ເພາະຂ້ອຍນັ້ນຖ້າເຈົ້າຢູ່ບ່ອນນີ້

ມ່ວນສໍ່າໃດ ຖືກໃຈຊໍ່າໃດ ໄປຟັງເລີຍກັບເພງນີ້ “ຢູ່ທີ່ເດີມ” ທີ່ BAY6IX Lqstking