ລູກຫຼານຂອງທ່ານອາດຖືກງູກັດ!! ເຕືອນ ຢ່າເອົາແຜ່ນຫີນ ແຜ່ນປູນມາວາງໄວ້ໃນບໍລິເວນບ້ານ ເພາະງູອາດເຂົ້າໄປຢູ່

ລູກຫຼານຂອງທ່ານອາດຖືກງູກັດ!! ເຕືອນ ຢ່າເອົາແຜ່ນຫີນ ແຜ່ນປູນມາວາງໄວ້ໃນບໍລິເວນບ້ານ ເພາະງູອາດເຂົ້າໄປຢູ່

December 7, 2022 Off By FC

ຢ່າເອົາແຜ່ນຫີນ ແຜ່ນປູນມາວາງໄວ້ໃນບໍລິເວນບ້ານ ເພື່ອປ້ອງກັນສັດທີ່ມີຜິດມາລີ້ຊ້ອນອາໃສຢູ່ ທີ່ອາດເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນໃນຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ເຖົ້າ.

ເຊັ່ນ ເຫດການນີ້ ຜ່ານໄປ 6 ຊົ່ວໂມງແລ້ວ ລູກຂ້ອຍຍັງຢູ່ໃນອາການໂຄມາ;

ເຊິ່ງໝໍໄດ້ໃສ່ນໍ້າ, ຂ້າເຊື້ອ, ກວດກເລືອດ, ໃຫ້ຢາແກ້ແພ້, ແລະ ສີດຢາແກ້ຜິດງູເຫົ່າ

ຂໍໃຫ້ລູກຂ້ອຍປອດໄພແນ່ເດີ້ ສາທຸ