ຫຸ່ນດີແບບນີ້ຄື ຄຸມອາຫານ 70% ອອກກໍາລັງກາຍ 30% ນໍ້າໜັກຈະຂຶ້ນຫຼືລົງ ຄືການກິນລ້ວນໆ ແຊໄວ້

ຫຸ່ນດີແບບນີ້ຄື ຄຸມອາຫານ 70% ອອກກໍາລັງກາຍ 30% ນໍ້າໜັກຈະຂຶ້ນຫຼືລົງ ຄືການກິນລ້ວນໆ ແຊໄວ້

December 6, 2022 Off By FC

ແນະນໍາວິທີຄຸມອາຫານ ຫຸ່ນດີ ອາດບໍ່ແມ່ນການອອກກໍາລັງກາຍໜັກ ແຕ່ຂຶ້ນກັບການກິນ ການພັກຜ່ອນພ້ອມ
ຄືຕ້ອງລອງແບບນີ້ ຄຸມອາຫານ 70 % ອອກກໍາລັງກາຍ 30%


ນໍ້າໜັກຈະຂຶ້ນຈະລົງ ປັດໃຈສໍາຄັນຄືການກິນລ້ວນໆ
ອອກກໍາລັງກາຍ ມີສ່ວນຊ່ວຍ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ

.


ຄຸມອາຫານ ອອກກໍາລັງກາຍ ກໍາລັງໃຈ ພຽງມີ 3 ຢ່າງນີ້ ຈ່ອຍຫຸ່ນດີແນ່ນອນ
ຄົນທີ່ເລີ່ມຫຼຸດນໍ້າໜັກ ຫັນມາເບິ່ງແຍງຕົນເອງ ສິ່ງທໍາອິດທີ່ຄວນເຊັກ ແລະ ແນະນໍາ ກ່ອນເລີຍຄືເຄື່ອງປຸງ ທີ່ເຮົາໃສ່ ປ່ຽນຈາກຊື້ເຂົ້າ

.

ທາງນອກ ແລ້ວມາເຮັດອາຫານກິນເອງ ເພາະເຮົາຈະຮູ້ສ່ວນປະສົມໃສ່ຫຍັງລົງໄປແນ່