ຄວາມໜາວເຢັນ ບໍ່ເປັນອຸປະສັກໃນການເປັນຜູ້ຊົມຜູ້ເຊຍ ກິລາ ຕຸ້ມຜ້າຫົ່ມໄປເຊຍກິລາ ຊຽງຂວາງເກມ

ຄວາມໜາວເຢັນ ບໍ່ເປັນອຸປະສັກໃນການເປັນຜູ້ຊົມຜູ້ເຊຍ ກິລາ ຕຸ້ມຜ້າຫົ່ມໄປເຊຍກິລາ ຊຽງຂວາງເກມ

December 5, 2022 Off By FC

ອາກາດເລີ່ມໜາວ ທີ່ຊຽງຂວາງ ຕຸ້ມຜ້າຫົ່ມໄປເຊຍກິລາໂລດແຫຼະ ຄັກດີ

ບອກເລີຍວ່າຄວາມໜາວເຢັນ ບໍ່ເປັນອຸປະສັກໃນການເປັນຜູ້ຊົມຜູ້ເຊຍ ກິລາ ໜາວກໍຫົ່ມຜ້າ ຕຸ້ມຜ້າມານັ່ງເຊຍໂລດ


ມາດ້ວຍໃຈຈະໜາວພຽງໃດອ້າຍບໍ່ຫວັ່ນຂ້າງກາຍມີຜ້າຫົ່ມໂຕໂຕຄືສຸດຍອດ

.


ຊຽງຂວາງເກມສູ້ໆແດນໜາວສາວງາມແກ້ມແດງອ່ອງຕ່ອງ