10 ວິທີ ຮັກສາຄວາມສໍາພັນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເຈົ້າເດມີວິທີໃດແນ່ ?

10 ວິທີ ຮັກສາຄວາມສໍາພັນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເຈົ້າເດມີວິທີໃດແນ່ ?

October 29, 2022 Off By FC

10 ວິທີ ຮັກສາຄວາມສໍາພັນໃຫ້ດີຂຶ້ນ
1 ຕ້ອງເຂົ້າໃຈກັນ

2 ຕ້ອງໃຫ້ເວລາຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ
3 ອີ່ຫຍັງເບິ່ງຂ້າມໄດ້ກະປ່ອຍມັນຂ້າມໄປ

4 ຖ້າຜິດກັນຕ້ອງປັບຄວາມເຂົ້າໃຈກັນທັນທີ
5 ໃສ່ໃຈ ລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັນ ແລະ ກັນ

6 ບໍ່ນຶກໃຈ ບໍ່ນອກກາຍ ເວລາບໍ່ໄດ້ຢູ່ນໍາກັນ ຫຼື ກໍຕ້ອງຫ່າງກັນ
7 ຮັກເຂົາຄືມືແລກທີ່ຄິດຈະຮັກ

8 ບໍ່ຕວົະກັນ ບໍ່ປິດບັງກັນ ບໍ່ວ່າເລື່ອງໃດກໍຕາມ
9 ຫ້າມມີຄວາມລັບຕໍ່ກັນ

10 ຕັດເລືອ່ງມືທີ່ສາມ, ກິກກັກ, ຕັດເລື່ອງນ້ອງຮັກເອື້ອຍຮັກອ້າຍຮັກ
ແບບນີ້ເຮັດໄດ້ບໍ່ ?