ສາວໂພສ ມາກ່ອນ ມາຊ້າ ບໍ່ສໍາຄັນ ຖ້າເຂົາເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ເປັນຄູ່ຊີວິດທີ່ດີໃນອານາຄົດໄດ້ ຂ້ອຍເລືອກຄົນນັ້ນ !

ສາວໂພສ ມາກ່ອນ ມາຊ້າ ບໍ່ສໍາຄັນ ຖ້າເຂົາເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ເປັນຄູ່ຊີວິດທີ່ດີໃນອານາຄົດໄດ້ ຂ້ອຍເລືອກຄົນນັ້ນ !

December 2, 2022 Off By FC

ມາກ່ອນ ມາຊ້າ ສໍາຄັນບໍ່? ຖ້າເຂົາເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມສຸກ ເປັນຄູ່ຊີວິດທີ່ດີຂອງເຈົ້າໃນອານາຄົດ ເຈົ້າຈະເລືvກໃຜ ?

ປະໂຫຍກນີ້ສັ້ນໆ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍ


“ມາກ່ອນ ມາຊ້າ ບໍ່ສໍາຄັນ ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຄື ຖ້າຄົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມສຸກ ສາມາດເປັນຄູ່ຊີວິດຂອງເຈົ້າໃນອານາຄົດ ຈະເລືອກຄົນນັ້ນບໍ່”


ບາງຄົນຄົບກັນດົນ ແຕ່ຊີວິດບໍ່ມີຫຍັງດີຂຶ້ນ ແຖມເຮັດໃຫ້ເສຍໃຈ
ບາງຄົນຫາກໍເຂົ້າມາ ພາສ້າງພາຫາ ແບບນີ້ຈະເຮັດແນວໃດ

ຫຼືດີທັງ 2 ແຕ່ຄົນມານໍາຫຼັງດີກວ່າ ຫາກເຮົາເລືອກຄົນທີ່ຫຼັງ ຈະເຫັນແກ່ໂຕບໍ່ ແລ້ວ ເຮົາມີສິດເລືອກບໍ່ທຸກຄົນຈະເລືອກໃຜ ແລ້ວຈະເຮັດແນວໃດ ?


ຕອບໃຫ້ແນ່