ອ່ານ 9 ຂໍ້ຄິດ ເຕືອນໂຕເອງທຸກໆມື້ ຂອງ Win William

ອ່ານ 9 ຂໍ້ຄິດ ເຕືອນໂຕເອງທຸກໆມື້ ຂອງ Win William

December 1, 2022 Off By FC

9 ຂໍ້ຄິດ ເຕືອນໂຕເອງທຸກໆມື້ Win William
1 ຢຸດເວົ້າຂັວນຄົນອື່ນ


2 ບໍ່ຄາດຫວັງຫລາຍເກີນໄປ
3 ຊັດເຈນຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກຕົວເອງ
4 ລົດການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ


5 ເບິ່ງການຈາກລາເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ (ເພາະມື້ໜຶ່ງຕ້ອງເກີດຂື້ນກັບເຮົາ)
6 ຮັກສາຄົນທີ່ຮັກເຮົາ ໃຜບໍ່ມັກກະຕັດຖີ້ມ


7 ບໍ່ປຽບທຽບກັບໃຜ ຫັນມາປຽບທຽບຕົວເຮົາເອງ ກັບມື້ວານ
8 ເວລາຂອງຊີວິດ ນັບຖອຍຫລັງລົງທຸກມື້ ມີຄວາມສຸກ ກັບປັດຈຸບັນໄດ້ແລ້ວ
9 ຕາເວັນ ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ທຸກໆມື້ ຊີວິດເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ໄດ້ສະເໝີ

.


Vergin90