ຖ້າຜູ້ຍິງ ເລືອກຢູ່ນຳເຈົ້າ ຕອນລຳບາກ ເພາະເຂົາເຊື່ອຫມັ້ນ ພ້ອມຈະສ້າງໄປກັບເຈົ້າ ແຕ່ຖ້າເຂົາບໍ່ຢູ່ ແມ່ນເພາະວ່າເຂົາຫມົດສັດທາໃນຕົວເຈົ້າ

ຖ້າຜູ້ຍິງ ເລືອກຢູ່ນຳເຈົ້າ ຕອນລຳບາກ ເພາະເຂົາເຊື່ອຫມັ້ນ ພ້ອມຈະສ້າງໄປກັບເຈົ້າ ແຕ່ຖ້າເຂົາບໍ່ຢູ່ ແມ່ນເພາະວ່າເຂົາຫມົດສັດທາໃນຕົວເຈົ້າ

December 1, 2022 Off By FC

ຖ້າຜູ້ຍິງຄົນຫນຶ່ງ ເລືອກທີ່ຈະຢູ່ນຳເຈົ້າ ຕອນທີ່ເຈົ້າລຳບາກບໍ່ມີຫຍັງ ກະບໍ່ໄດ້ບອກວ່າຜູ້ຍິງຄົນນີ້ ມັກຄວາມລຳບາກ ຢາກທຸກ

ແຕ່ ເປັນເພາະວ່າຂ້ອຍເຊື່ອຫມັ້ນໃນໂຕເຈົ້າ ພ້ອມຈະສ້າງຈະສາໄປກັບເຈົ້າ


ແຕ່ຖ້າມື້ຫນຶ່ງເຂົາຈະໄປຈາກເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຂົາມັກຄວາມສະບາຍ

ຫລືເຂົາຫນ້າເງິນຫລືຕ້ອງການຫາຄົນ ທີ່ພຽບພ້ອມກ່ວາ


ແຕ່ເປັນເພາະວ່າເຂົາຫມົດສັດທາໃນຕົວເຈົ້າແລ້ວ