ອາການ ຕອນເລີກກະທ້ອມ! ເຊົາກິນ ອາການແລກຄື ລົງແດງ, ຮ້ອນໆຫນາວໆ, ມີຕຸ່ມ

ອາການ ຕອນເລີກກະທ້ອມ! ເຊົາກິນ ອາການແລກຄື ລົງແດງ, ຮ້ອນໆຫນາວໆ, ມີຕຸ່ມ

November 30, 2022 Off By FC

ຈາກໂພສ ທ້າວຄຳປະສົງ ແສງມະນີ ໂພສ ສິເລົ່າ ອາການ ຕອນເລີກກະທ້ອມ
ຂ້ອຍເປັນຜູ້1 ທີກິນກະທ້ອມ ເປັນຊີວິດຈິດໃຈ ກິນທຸກມື້ ມື້ລະຕຸກ ເລີກວຽກມື້ລະ 2-3 ຊຸດ


ຫລັງຈາກກິນ ໄດ້ ມາ ຮອດ 7 ເດືອນ ກໍມີອາການ ສຽງແຫມ ເມືອຍໆ ເຫລືອງໆ ຈ່ອຍໆ
ຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍເລີມ ເຊົ່າກິນ ອາການແລກຄື ລົງ ແດງ


ໃຜທີບໍ່ຮູ້ວ່າລົງ ແດງ ເປັນແນວ ໃດ ສິ ບອກ ຄື ມີອາການ ໄຂຂື້ນ ເມືອຍ
ຕ້ອງໄດ້ກິນໃສ ຈັ່ງໃຄຂື້ນ


ຫລັງ ຈາກທີລົງແດງ ແລ້ວ ກໍຕັດສິນໃຈເລີກ ບໍ່ ກິນ ກໍຫາຢາມາປົ່ວຕາມ ອາການ
ຕອນນີ້ ແມ່ນ ເປັນ ໄຂ້ຂື້ນ ແຮງ ມີອາການ ຫນາວໆ ຮ້ອນໆ


ໄປຍ້ອນເບີງທາມລາຍເວລາຕາມໂພດໃນຫນ້າເຟດໄດ້
ຫລັງຈາກມີໄຂ ໄອເຈັບຄໍ ຮ້ອນໆຫນາວໆ ກໍມີ ເຮືອອອກ ຫລັງຈາກເຮືອອອກ ກໍເກີດເປັນ ຮ້ອນໄນ ເພາະມີ ເຮືອ ອອກຫລາຍ ແລະມີອາການໄຂ


ຕອນນີ້ ມີຮ້ອນໃນ ເຕັ້ມ ປາກ ກິນນ້ຳຮ້ອນບໍ່ ໄດ້ ອາການລາສຸດຄື ມີ ຕຸມຂື້ນ ເຕັ້ມປາກ ແລະ ມີຕຸມຂື້ນ ນຳມື້ ນຳໂຕ
ຕອນກິນແຊບ ຕອນເຊົ່າ ຍາກ ຕຸກໃນມື້ແຄ່ເຊີບໆ


ຟາກເຕືນໄວ ທີເວົ້າມາ ເປັນຍ້ອນ ເຮົາກິນຫນັກເອງ
ຈາກໂພສ ທ້າວຄຳປະສົງ ແສງມະນີ