7 ລັກສະນະ ທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ອາດເປັນເນື້ອຄູ່ກັນມາແຕ່ປາງກ່ອນ

7 ລັກສະນະ ທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ອາດເປັນເນື້ອຄູ່ກັນມາແຕ່ປາງກ່ອນ

November 29, 2022 Off By FC

7 ລັກສະນະ ທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ອາດເປັນເນື້ອຄູ່ກັນມາແຕ່ປາງກ່ອນ

7 ມີຈິດຜູກພັນເນື້ອກວ່າເລື່ອງທາງກາຍ ໝັ້ນຄົງ ສື່ສັດຕໍ່ກັນ
6 ຢູ່ນໍາກັນແລ້ວ ມີຄວາມສຸກຫຼາຍກວ່າທຸກ ແລະ ສະບາຍໃຈ


5 ເຖິງຈະຜິດກັນ ແຕ່ກໍບໍ່ຖິ້ມກັນໄປໃສ
4 ນໍາພາກັນໄປໃນທາງທີ່ດີ ທາງທີ່ມັກ ທໍາມະຊາດ ເຂົ້າວັດ ເຮັດບຸນ


3 ເຂົ້າກັນໄດ້ດີ ເຕີມເຕັມເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ
2 ມີຄວາມຄິດຄ້າຍກັນ ໃຈຕົງກັນ


1 ຈະຮູ້ສຶກສະໜິດສະໜົມກັນໄວແບບພິເສດ ຕັ້ງແຕ່ແລກເຫັນ
ຮູ້ສຶກແບບນີ້ກັບໃຜແນ່ ນັ້ນອາດແມ່ນຄົນທີ່ແມ່ນ ຮັກສາເຂົາໄວ້ໃຫ້ດີ