ສໍາລັບຄົນຮັກໝາ ຕ້ອງຮູ້ໄວ້ ໂຕໝາເກືອບຕາຍຍ້ອນກິນກະດູກ

ສໍາລັບຄົນຮັກໝາ ຕ້ອງຮູ້ໄວ້ ໂຕໝາເກືອບຕາຍຍ້ອນກິນກະດູກ

November 26, 2022 Off By FC

ເກືອບຕາຍຍ້ອນກິນກະດູກ ເຕືອນສຳຫຼັບຄົນມັກລ້ຽງໝາທີ່ຫຼາຍຄົນມັກບອກວ່າ”ໝາມັກກິນກະດຸກ” ທີ່ຈິງຖ້າມັນເລືອກໄດ້ ມັນກະບໍ່ຢາກກິນຄືກັນ! ຍ້ອນຄວາມຫິວຈິ່ງກິນ.


ເຫດການນີ້ແມ່ນໝາໄດ້ກິນກະດູກເຂົ້າໄປເປັນຈຳນວນ ຫຼາຍແຕ່ມັນບໍ່ຍ່ອຍ ຈົນນຳໄປປົວຢູ່ຄຣີນິກ ເກືອບບໍ່ລອດ.


ຈາກ: ຄົນຮັກໝາ