ເຕືອນສະຕິໄດ້ດີ! ນີ້ຄື 5 ຢ່າງໃນຊີວິດ ທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນປະຫມາດ ແທັກຄົນຮັກມາອ່ານເລີຍ

ເຕືອນສະຕິໄດ້ດີ! ນີ້ຄື 5 ຢ່າງໃນຊີວິດ ທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນປະຫມາດ ແທັກຄົນຮັກມາອ່ານເລີຍ

November 25, 2022 Off By FC

ບໍ່ຄວນປະໝາດ 5 ຢ່າງ
1 ຢ່າປະໝາດໃນຊີວິດວ່າຈະຍືນຍາວ.


2 ຢ່າປະໝາດວ່າຕົນເອງຍັງໜຸ່ມຍັງສາວ.
3 ຢ່າປະໝາດວ່າຕົນເອງຊິມີສຸຂະພາບແຂງແຮງຕະຫຼອດເວລາ


4 ຢ່າປະໝາດວ່າເວລາຂອງເຮົາຍັງມີອີກຫລາຍ
5 ຢ່າລໍຖ້າສ້າງກຸສົນ ວ່າເອົາໄວ້ກອ່ນ ມື້ໜ້າກອ່ນ ມື້ອື່ນກອ່ນ……


ຄວາມຕາຍແຂວນຄໍທຸກບາດຍ່າງ-ຕື່ນມື້ເຊົ້າເຫັນໜ້າຈຶ່ງວ່າຍັງ !
ມາເຕື່ອນໃຫ້ຮູ້ຢ່າປະມາດໃນໂລກນີ້ບໍ່ມີຫຍັງຈິລັງຢັ້ງຢືນ ພຸດທະອົງຊົງຕັດໄວ້ໃນໂລກກະທັມ8ແລ້ວໂລກນີ້ເຕັມໄປດ້ວຍອານິຈັງ ທຸຂຂັງ ອານັນຕາ


ຈາກ: Souksakhone Vongdonedeng