ອັນນີ້ແມ່ນກົກຂີ້ເຫລັກໃຫຍ່ ເປັນຢາດີຫລາຍຢ່າງ ຊວ່ຍໃຫ້ຖ່າຍງ່າຍ, ຫຼຸດໄຂມັນ…

ອັນນີ້ແມ່ນກົກຂີ້ເຫລັກໃຫຍ່ ເປັນຢາດີຫລາຍຢ່າງ ຊວ່ຍໃຫ້ຖ່າຍງ່າຍ, ຫຼຸດໄຂມັນ…

November 23, 2022 Off By FC

ອັນນີ້ແມ່ນກົກຂີ້ເຫລັກໃຫຍ່ເປັນຢາດີຫລາຍຢ່າງ, ລຳຕົ້ນດີໄຂມັນ

.
ເອົາກຳນອ້ຍນຶ່ງຕົ້ມໃສ່ນໍ້ານຶ່ງລີດແລ້ວຕອງກີນກອ່ນອາຫານນຶ່ງຈອກ ສວ່ນໃບເອົາມາຕຳໃສ່ຫົວຜັກທຽມທາຂີ້ກາກຂີ້ເຮືອນກໍ່ດີ


ສວ່ນດອກເອົາກຳນອ້ຍນຶ່ງມາຕົ້ມໃສ່ນໍ້ານືຶ່ງລີດຕົ້ມຟົດ 10 ນາທີແລ້ວຕອງກີນກອ່ນອາຫານນຶ່ງຊົ່ວໂມງຈະຊວ່ຍໃຫ້ຖ່າຍງ່າຍ

.
ເຫມາະສົມກັບຄົນຖ່າຍຍາກ ແຕ່ຫ້າມກີນຕິດຕໍ່ກັນ ຖ້າເຫັນວ່າດົນໆຖ່າຍຍາກຈຶ່ງເຮັດກີນຈະດີແລ ສູດນີ້ແມ່ນສູດໃຊ້ປະຈຳຄອບຄົວ

ອາຈານ ລົງບອກເພື່ອບຸນເທົ່ານັ້ນແລ…