ບໍ່ຄ່ອຍມັກຂອງຟຣີ ເມື່ອໂຮງໜັງບອກເອົາຫຍັງກະໄດ້ມາໃສ່ປ໊ອບຄອນຟຣີ! ໝໍ້ ຊາມ ຄຸ ກະມາ ໃຫຍ່ໆໄວ້ກ່ອນ

ບໍ່ຄ່ອຍມັກຂອງຟຣີ ເມື່ອໂຮງໜັງບອກເອົາຫຍັງກະໄດ້ມາໃສ່ປ໊ອບຄອນຟຣີ! ໝໍ້ ຊາມ ຄຸ ກະມາ ໃຫຍ່ໆໄວ້ກ່ອນ

October 28, 2022 0 By FC

ໂຮງໜັງແຕກ!! ແຄມເປນດຶງລູກຄ້າ ແຈກ ປ໊ອບຄອນຟຣີ ເບິ່ງສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຖືມາໃສ່ ໂອ້ ໝໍໃຫຍ່ໆກະມີວິ!

ເມື່ອໂຮງໜັງໃນຫວຽດນາມ ອອກແຄມເປນ ດຶງລູກຄ້າ ເບິ່ງອາດຈະໄດ້ຜົນ ເພາະວ່າແຫ່ກັນມາ
ເມື່ອບອກວ່າ ເອົາຫຍັງມາໃສ່ກໍໄດ້ ຈະໄດ້ ປ໊ອບຄອນຟຣີ

ພາບທີ່ເຫັນກໍຈະປະມານນີ້ ໝໍ ຊາມ ຄຸ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫຍ່ໆໄວ້ກ່ອນຈັ່ງໄດ້ຫຼາຍ

.

ການຕະຫຼາດດີ ຄົນມາເບິ່ງຫຼາຍ ແຕ່ວ່າປ໊ອບຄອນນີ້ຈະພໍບໍ່ນ່າ 555

.

ຖ້າບ້ານເຮົາເຮັດແບບນີ້ ເຈົ້າຈະເອົາຫຍັງໄປໃສ່ ?

.