ເມື່ອກ່ອນ ໄກ່ງາມຍ້ອນຂົນ ຄົນງາມຍ້ອນແຕ່ງ ບາດນີ້ ໄກ່ງາມຍ້ອນຂົນ ຄົນງາມຍ້ອນແອັບ (ບາງຄົນ) ແມ່ນບໍ່ ?

ເມື່ອກ່ອນ ໄກ່ງາມຍ້ອນຂົນ ຄົນງາມຍ້ອນແຕ່ງ ບາດນີ້ ໄກ່ງາມຍ້ອນຂົນ ຄົນງາມຍ້ອນແອັບ (ບາງຄົນ) ແມ່ນບໍ່ ?

November 17, 2022 Off By FC

ເບິ່ງພາບທີ່ລົງໄວ້ເປັນຄອນເທັນໃຫ້ໄດ້ມ່ວນຫົວ

.

ແຄັບຊັ້ນຂຽນວ່າ

.

ໄກ່ງາມຍ້ອນຂົນ ຄົນງາມຍ້ອນແອັບ

.

ໃຜເປັນແນ່ 555

.

.

ຄວາມງາມສ້າງໄດ້