ໃຜເຮັດແນ່ ພັບເງິນໃສ່ໄວ້ໃນກະເປົາເງິນ ຕາມຄວາມເຊື່ອວ່າເຮັງປັງແລ້ວປັງອີກ, ເອີ້ນໂຊກເອີ້ນລາບເຂົ້າມາຫາ

ໃຜເຮັດແນ່ ພັບເງິນໃສ່ໄວ້ໃນກະເປົາເງິນ ຕາມຄວາມເຊື່ອວ່າເຮັງປັງແລ້ວປັງອີກ, ເອີ້ນໂຊກເອີ້ນລາບເຂົ້າມາຫາ

November 16, 2022 Off By FC

ສາຍມູມາອີກແລ້ວ ຫຼາຍຄົນຄົງເຄີຍເຫັຜ່ານໆ ຫຼື ບາງຄົນກໍເຮັດແບບນີ້ ຕາມຄວາມເຊື່ອວ່າດີ ໂດຍການນໍາເງິນໃບໄດກໍໄດ້ ແຕ່ຄົນສ່ວນຫຼານຈະເອົາເປັນໃບ 20 ພັນ, 20 ບາດ, 100 ບາດ ມາໃສ່ ແລ້ສເລກທ້າຍຂອງເງິນເປັນ 8 ທີ່ເຊື່ອວ່າ ໂຊກດ້ານການເງິນ

ເລກ 6 ທີ່ເຊື່ອວ່າ ໂຊກເລື່ອງຄວາມຮັກ
ເລກ 5 ທີ່ເຊື່ອວ່າ ສຸຂະພາບດີ
ເລກ 9 ທີ່ເຊື່ອວ່າ ການງານດີ
ເລກ 1 ທີ່ເຊື່ອວ່າ ໂຊກລາບ

ພ້ອມກັບເອົາເຂົ້າສານ 21 ເມັດເຕັມ ຫ້າມແຕກ ໃສ່ໃນຖົງຊິບແບບໃນຮູບ ພ້ອມສວດຄາຖາ ແລ້ວນໍາເອົາໄປໃສ່ໃນກະເປົາເງິນ
ຈະຊ່ວຍເອີ້ນຊັບ, ອຸດົມສົມບູນຫຼາຍຂຶ້ນ ມີໂຊກໃນດ້ານຕ່າງໆ ພົກຕິດໂຕໄວ້ ຊີວິດປັງແລ້ວປັງອີກ
ສໍາລັບຄາຖາເງິນລ້ານແມ່ນສວດຕາມນີ້ເລີຍ

สัมปะจิตฉามินาสังสิโม
พรหมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปะรายันติ
พรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาภะวันตุเม
มหาปุญโญมหาลาโภภะวันตุเมมิเตภาหุหะติ
พุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะ
วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสี
วิระทาสาวีระอิทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหม
สัมปะติจฉามิเพ็งๆพาๆหาๆฤาๆ

.