ຢາດີປົວຕຸມ ເຂົາວ່າໄດ້ຜົນ ເຮືອນໃຜມີແນ່ ບໍ່ຮູ້ວ່າຊື່ຫຍັງ ?

ຢາດີປົວຕຸມ ເຂົາວ່າໄດ້ຜົນ ເຮືອນໃຜມີແນ່ ບໍ່ຮູ້ວ່າຊື່ຫຍັງ ?

October 28, 2022 Off By FC

ມີຢາດີປົວຕຸມມາແນະນໍາຢາດີວິເສດ+ລູກຫລາຍ ຫລື ໄພເປັນຕຸ່ມບໍວ່າຈະຕຸ່ມເປືອຍຕຸ່ມຟົດເຫືອຢາໂຕນີ້ຊ່ວຍໃດ້

ດີແທ້ແນ່ນອນ ເພາະນ້ອງສາວຂ້ອຍກໍ່ເຄີຍເປັນຕຸ່ມເປືອຍ+ເປືອຍຈົນວ່າເປັຍນໍ້າຢາງເຫືອງຈົນບໍມີບ່ອນຈັບໃດ້

ຢາໂຕນີ້ມາຕົ້ມໃຫ້ອາບຈຶ່ງດີ+ດຽວນີ້ໃດ້ໃສ່ຊື່ໃຫ້ລາວວ່າ ນາງຕຸ່ມຄໍາ

ຈາກ: Gimbee Khantasong