ເຕືອນແລ້ວ Hacker ພະຍາຍາມ Hack Facebook ຈົນໃດ້ ລະວັງເດີ້ໃຜຫຼິ້ນແອັບນີ້ ອາດຖືກ Hacker!

ເຕືອນແລ້ວ Hacker ພະຍາຍາມ Hack Facebook ຈົນໃດ້ ລະວັງເດີ້ໃຜຫຼິ້ນແອັບນີ້ ອາດຖືກ Hacker!

September 4, 2023 Off By FC

ເຫັນຜົນທັນຕາລອງຫລິ້ນແອບນີ້

ເບິ່ງພວກ Hacker ພະຍາຍາມ Hack Facebook ຈົນໃດ້

ໃຄ້ແຕ່ປ່ຽນຫັດທັນໃຜທີ່ຫລິ້ນແອບນີ້ໃຫ້ປ່ຽນລະຫັດດ່ວນເລີຍໃຜທີ່ຕັ້ງລະຫັດ 2Step ຈະHack ຍາກແນ່

.

ຈາກ: Bee Phanou Outhaithit