ຄວາມຮັກທີ່ດີ ຄືຄວາມຮັກທີ່ຄົບກັນແລ້ວຊີວິດຈະເລີນ ຊ່ວຍກັນຫາເງິນ ຊັບພອດເຊິ່ງກັນແລະກັນ

ຄວາມຮັກທີ່ດີ ຄືຄວາມຮັກທີ່ຄົບກັນແລ້ວຊີວິດຈະເລີນ ຊ່ວຍກັນຫາເງິນ ຊັບພອດເຊິ່ງກັນແລະກັນ

August 31, 2023 Off By FC

ຄວາມຮັກທີ່ດີ ຄືຄວາມຮັກທີ່ຄົບກັນແລ້ວຊີວິດຈະເລີນ


ຊ່ວຍກັນຫາເງິນ ຊັບພອດເຊິ່ງກັນແລະກັນ


ຄ່ອຍໆເກັບແລະຄ່ອຍໆມີທຸກຢ່າງໄປນຳກັນ

 

ມີແລ້ວຫຼືຍັງ