ຄົນລາວຄົນທໍາອິດ ຈົບການສືກສາລະດັບປະລິນຍາເອກ ຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ມະຫາໄລຊຽງໄຮ້ ປອ ເມກສະຫວ່າງ ພົມມາລີ

ຄົນລາວຄົນທໍາອິດ ຈົບການສືກສາລະດັບປະລິນຍາເອກ ຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ມະຫາໄລຊຽງໄຮ້ ປອ ເມກສະຫວ່າງ ພົມມາລີ

August 28, 2023 Off By FC

ທ່ານ ປອ ເມກສະຫວ່າງ ພົມມາລີ ສ້າງປະຫັວດສາດ ກາຍເປັນຄົນລາວຄົນທໍາອິດທີ່ສາມາດຈົບການສືກສາລະດັບປະລິນຍາເອກ PHD ( ປອ) ຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ມະຫາໄລຊຽງໄຮ້ ນະຄອນຊຽງໄຮ້ ສປ ຈີນ Shanghai university, Shanghai city ,China ເຊິ່ງແມ່ນ ສາຂາ ວິຊາ MBA ລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານການບໍລິຫານການເງິນແລະ ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ.

ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈົບຈາກກະຊວງສຶກສາແລະກິລາ ສປປ ລາວ, ພ້ອມກັບໄດ້ຮັບຮອງຈົບຈາກກະຊວງສຶກສາຂອງ ປະເທດຈີນ. ເຊິ່ງໃຊ້ໄລຍະເວລາຮຽນເລີ້ມແຕ່ກຽມພາສາ ,ປະລິນຍາຕີ, ປະລີນຍາໂທ, ປະລິນຍາເອກ ທັງໝົດຮອດປີ 2023 ແມ່ນ 16 ປີ ໂດຍການໃຫ້ທຶນຂອງ ລັດຖະບານຈີນ .

ຖືວ່າເປັນບາດກ້າວອັນສຳຄັນທີ່ສ້າງຊື່ສຽງທາງດ້ານການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລາວ ທີ່ຢູ່ນະຄອນຊຽງໄຮ້ ໃຫ້ຕ່າງຊາດຮູ້ວ່າຄົນລາວກໍມີຄວາມສາມາດບໍ່ໜ້ອຍໜ້າກັບປະເທດອື່ນ. ເພາະການສຶກສາແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນ,ເຊິ່ງອາດຈະເປັນສີ່ງບົ່ງບອກ ແລະເປັນສິ່ງຊີ້ວັດກັບອະນາກົດຂອງຕົນເອງ.