ຕົ້ນຫມາກກອ້ງໃບສີແດງ ດີໂລກຕັບ, ດີຖາ່ຍຍາກ

ຕົ້ນຫມາກກອ້ງໃບສີແດງ ດີໂລກຕັບ, ດີຖາ່ຍຍາກ

August 26, 2023 Off By FC

ຂາ່ວດີສຳລັບຄົນເປັນໂລກຕັບທອ້ງເຄີ່ຖາ່ຍຍາກກີນຢາສູດໃດກໍ່ບໍ່ດີບໍ່ເຊົາ

ໃຫ້ຫລົກເອົາຕົ້ນຫມາກກອ້ງໃບສີແດງກຳນຶ່ງມາຕົ້ມໃສ່ນຳ້ສາມລີດຕົ້ມລົງໃຫ້ຍັງສອງລີດ

ແລ້ວຕອງກີນຈະກີນອຸ່ນຫລືເຢັນກໍ່ໄດ້

ກີນຕາງນຳ້ເລີຍກີນສາມມື້ພັກນຶ່ງມື້ເປັນເວລານຶ່ງເດືອນເຫັນຜົນດີແທ້ແລລົງບອກເພື່ອບຸນເພາະມີຜູ້ໃຊ້ດີມາແລ້ວ
ຂໍຂອບໃຈທຸກຄົນເດີທີ່ບອກຕໍ່ໆກັນໃຫ້ໄດ້ບຸນຫລາຍໆເດີ